Библиотеката на СМГ

каталог   какво дължа на библиотеката

 

В библиотеката на Софийската математическа гимназия ще Ви посрещне Пролет Цветанова. Тя е библиотекарят, който има отговорността да познава и съхранява богатия фонд от около 13 хиляди тома – сред тях учебна, учебно-помощна, научна и художествена литература за деца и възрастни.

Пролет Цветанова е библиотекар в Софийска математическа гимназия от 2003 г. Завършила е СВУБИТ, специалност "Библиотекознание и библиография", а след това "Библиотечно-информационни науки" в СУ "Св. Климент Охридски". Председател на Националната секция на училищните библиотекари към Българската библиотечно информационна асоциация.

Търсенето на текста или книгата, които Ви интересуват, няма да отнеме време, защото библиотеката ни разполага с електронен каталог на библиотечните документи. В тематични електронни бази данни по литература, физика, химия, астрономия, география, биология и екология, са описани над 3000 статии от вестници и списания.

За да знаем къде се намират общите книги и кой закъснява с връщането им, разчитаме на електронната база данни, в която е въведена информацията от всички читателски карти. Закъснението ще е оправдано само, ако книгата е прочетена от начало до край и е върната в добро състояние.

В библиотеката се получават над 30 периодични издания – сп. „Математика”, „Математика и информатика”, „Физика”, „Български език и литература“ , но и сп. „Осем”, „National Geographic” , “GEO” – всеки ще открие четивото, което е според вкуса и интересите му.

Нашата библиотека разполага с една от най-богатите колекции от задачи за подготовка за участие в състезания, олимпиади и кандидатстудентски изпити.

В Софийската математическа гимназия учат над 1200 ученика и работят над 100 души – учители, административен и помощен персонал. Във време, когато младите все по-малко четат, за нас е радостен фактът, че над 500 души са регистрирани като читатели на библиотеката и редовно заемат библиотечни документи за вкъщи. Голям процент от останалите идват в библиотеката, за да четат на място, заради свободния достъп до интернет или за да ползват принтерите и копирната машина.

Библиотеката е едно от най-посещаваните места в Софийската математическа гимназия. С гордост преброяваме над 8000 посещения годишно, а заетите книги са над 9000. Наблюдаваме, че се увеличава броя на направените справки от учениците и преподавателите в различни области, което доказва, че усилията ни да предлагаме ново и разнообразно библиотечно съдържание са забелязват и оценяват от читателите ни.

Библиотеката на СМГ участва в ежегодните инициативи на ББИА „Маратон на четенето” и „Национална библиотечна седмица”. В тези дни ученици стават библиотекари за един ден – обслужват читатели, обработват нови книги, правят справки, помагат при работата с копирната машина и принтерите. Усмивката е задължителна, защото в библиотеката няма място за сърдити читатели.

Библиотеката на СМГ е неделима част от живота в училището – в нея освен помощ и информация, необходима за подготовката на ученици и учители, ще намерите информация и за всички събития, които организираме – театрални представления, концерти, спортни турнири и извънкласни дейности (курсове).

Повече снимки може да видите ТУК.