Извънкласни дейности

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 ГОДИНИ В СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Заповед за определяне на победител
Протокол от работата на комисията

Обява може да видите тук.

Приложение №1 може да изтеглите тук.

Приложение №2 може да изтеглите тук.

Приложение №3 може да изтеглите тук.

Приложение №4 може да изтеглите тук.

Приложение №5 може да изтеглите тук.