Настоятелство

Тук може да видите Отчетен доклад на сдружение „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия” за 2017 г.


Тук може да видите бюджет за 2017 година на „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия” (приет от Общо събрание на 26.04.2017 г.).

Тук воже да видите предложение за промяна на бюджет за 2017 година на „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия”.

Тук може да видите Отчетен доклад на сдружение „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия” за 2016 г.


"Училищно настоятелство "Паисий Хилендарски" при Софийска математическа гимназия" е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел и е вписано в Централния регистър на юридическите лица за осъществяване на общественополезна дейност.

Настоятелството набира средства за осъществяване на целите, залегнали в устава, чрез дарения и като организира курсове за ученици.

Постъпленията от организацията и провеждането на курсовете дават възможност на училищното настоятелство да заплаща участията на отборите на СМГ на състезания и олимпиади в страната. По този начин се създава възможност на избраните след оспорвани вътрешни контролни млади математици да представят училището на повече състезания в страната. Средствата за състезанията в чужбина се набират чрез целеви дарения.

Всяка година определена сума се заделя и за подобряване на материалната база на Софийска математическа гимназия.

Ние работим доброволно, безвъзмездно и с желание да допринесем за щастието и успеха на нашите деца и техните учители, за да продължат да прославят България и да доказват, че подготовката и постиженията на учениците в Софийска математическа гимназия могат да се мерят с най-добрите по света.

И Вие може да ни подкрепите:
Банкова сметка:
IBAN: BG05UNCR76301078659065
BIC UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, клон пам. Левски
Сдружение Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия

Благодарим на всички дарители!


Устав на "Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия".

Съвет на настоятелите:
Искра Спасова – председател
Румяна Караджова
Петя Тодорова
Гергана Благиева
Нина Колева
Анастас Костов
Екатерина Георгиева

За контакти:
e-mail: nastoyatelstvo@smg.bg