Прием след завършен 7 клас

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че след III класиране има 3 (три) свободни места за прием на ученици след завършен седми клас в паралелка с профил "Математически" и с разширено изучаване на английски език.

Документи за участие в четвърто класиране можете да подадете от 02.08.2019 година до 09.08.2019 година в Секретариата на СМГ "Паисий Хилендарски" от 09.00 до 16.00 часа.

Необходими документи:

 • Заявлението по образец;
 • Служебна бележка с резултатите на ученика/ученичката от НВО след 7 клас;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование.

Повече подробности можете да видите в приложената заповед.

Очакваме Ви!


Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че има 4 (четири) свободни места в паралелките с разширено изучаване на Aнглийски език в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Подаването на документи става чрез онлайн платформата www.priem.mon.bg.

Успех на всички кандидати-гимназисти!


Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

За поредна година Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ е училището с най-висок минимален бал в цяла България. На първо класиране минималните балове бяха 490.500 точки за немските паралелки и 479.500 точки – за английските. На второ класиране минималните балове паднаха съвсем малко надолу, като за немските паралелки имаше пет места с минимален бал 488.250 точки, а за английските – 14 места с минимален бал 476.500 точки. Това е наистина впечатляващ резултат и показва желанието на част от най-добре подготвените деца в Родината ни да посветят своето гимназиално образование на математиката, информатиката, природните науки и всички други сфери, в които СМГ може да предложи изключително качествено обучение и блестящи условия за реализация.

Много се радваме, че толкова много талантливи и ученолюбиви деца избраха СМГ „Паисий Хилендарски“ за своя гимназия. В следващите пет години ще Ви докажем, че сте направили правилния избор.

Добре дошли в СМГ!

В приложения файл бъдещите осмокласници могат да се запознаят със СПИСЪК СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРЕПОРЪЧИТЕЛНАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС


Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание документите, необходими за записване след 7 клас в СМГ, както следва:

 • Пакет документи за паралелките с Английски език и РИЧЕ може да свалите ТУК.
 • Пакет документи за паралелките с Немски език и ИИЧЕ може да свалите ТУК..


  Представяме на Вашето внимание дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7 клас. Тази година те ще се реализират изцяло онлайн чрез портала www.priem.mon.bg. Повече може да видите и ТУК.
 • С грижа и отговорност за нашите ученици и тяхното бъдеще ние създаваме информационен център, в който учители ще помогнат на онези от Вас, които имат затруднения или притеснения при работата с онлайн платформата за кандидатстване. Информационният център ще бъде разположен в компютърните зали №207 и №208 и ще работи от 3 до 5 юли 2019 година от 09.00 до 17.00 часа.

  Записването на приетите ученици в СМГ „Паисий Хилендарски“ ще става по следния начин:

  Комисията за прием на документи ще работи в стая №2 с вход откъм бул. Васил Левски от 08.00 до 18.00 часа в следните периоди:

  • Записване след първо класиране: 12 – 16 юли 2019 година
  • Записване след второ класиране: 19 – 22 юли 2019 година
  • Записване след трето класиране: 31 юли 2019 година

  При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

  • Попълнено заявление по образец;
  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар.
  • Декларация за съгласие за обработка на лични данни

  Дейностите за осъществяване на държавния план-прием след 7 клас:

  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

  3 - 5 юли 2019 г. вкл.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

  до 11 юли 2019 г. вкл.

  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

  до 16 юли 2019 г. вкл.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

  до 18 юли 2019 г. вкл.

  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

  до 22 юли 2019 г. вкл.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  23 юли 2019 г.

  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

  24 - 25 юли 2019 г. вкл.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

  29 юли 2019 г. вкл.

  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

  31 юли 2019 г. вкл.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

  01 август 2019 г.

  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

  определя се от директора

   
  до 10 септември 2019 г. вкл.

  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  до 13 септември 2019 г. вкл.


  Представяме на Вашето внимание информация относно кандидатсването след VII клас:

  Ако имате каквито и да е въпроси, коментари и предложения, не се колебайте да се вържете с нас.


  След VII клас СМГ приема шест паралелки за учебната 2019-2020 година:

  • 4 паралелки профил "Математически" с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика;
  • 2 паралелки профил "Математически" с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика.

  *Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).