Ученическият съвет – сърцето на училището

Млади, амбициозни, с желание да участват в живота на училището са членовете на Ученическия съвет. Осигуряваме честни избори при набиране на ръководството или при вземане на решение по даден проект. Основните ни принципи на действие са: демократичност, толерантност, новаторство, информираност, инициативност и отговорност.

Ръководство на УС:
Председател: Ана Врачанска – 12б клас
Зам. Председател: Арина Курдова – 10е клас
Вътрешен секретар: Дони Стайков – 8г клас
Външен секретар: Ясмина Димитрова – 11г клас
Касиер: Емил Николов – 9б клас

Цели на Ученическия съвет:
• Подобряване на отношението и комуникацията между администрация и ученици
• Подобряване на училищната среда и общество
• Развива отговорност и лидерски умения в учениците
• Подобрява авторитета на училището
• Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот
• Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност