Театрален клуб

Тази учебна година Театралният клуб „Ентусиастите” (“The Buffs”) при СМГ отваря отново врати към герои на Шекспир и други англоезични автори погледнати от наше време! Никога не е късно да се включите! Ако обичате да четете на глас и да рецитирате на английски, да играете, да рисувате, да се дуелирате и танцувате

Добре дошли!

Но само ако имате време в петък след ЧК - стая 408, през седмица в сряда след 3. блок, а може и в някой от почивните дни, когато се репетира изцяло.

Търсете Зорница Димитрова, учител по ангийски език при СМГ или Димитър Дамянов, учител по музика.

История на клуба:
Театралната група при СМГ осъществи четири постановки на Шекспирови пиеси: „Ромео и Жулиета”-1999 год., и 2009 год., „Макбет"-2002 год., „Хамлет”- 2003 год., две по Чарлз Дикенс ”Една коледна песен”-2003 год. и 2013 год. и кратки сцени от „451 градуса по Фаренхайт” от Рей Бредбъри и др. на английски език. Пиесите се играят по два-три пъти „в сезона”, в актовата зала на гимназията. Със скромните средства, събрани от билетите, трупата ставаше съпричастна към различни благотворителни каузи, както и на дарение в гимназията (документите за даренията са запазени).

Участниците:
Съставът непрекъснато се обновява в зависимост от участниците в текущата пиеса. Даже имаше и „ветерани”, играли в две поредни пиеси, както и бивши ученици, вече студенти, дошли отново за съдействие и участие в пиеса.

Във всяка от пиесите участват между 12 и 16 ученици от различни възрастови групи - от 5. до 12. клас, с различни езикови умения, проявили желание и качества да се изявят. В две от пиесите: „Макбет” и Една коледна песен”, артистичният състав се попълни от ученици от Първа английска гимназия. Духът на сътрудничеството, търпението, уважението и вниманието към всеки участник, създаваха атмосфера на дружелюбие и творчество. Приносът на всеки се цени, всяко предложение се изслушва и проверява откъм практичност и ефект върху зрителите. Няма деление на главни и второстепенни роли, участието на всеки е важно и пълноценно - без малките роли, големите пропадат и работата се обезсмисля. При нас всеки е звезда!

Подготовка и репетиции:
Работата над всяка постановка продължава няколко месеца, през които пиесата се разучава, анализира, ролите се наизустяват, репетират в отделни сцени, по актове и изцяло. Преодоляват се трудности, свързани с изясняване на лексиката, произношението и интонацията в т.ч. особеностите на Шекспировия език. Някои по-амбициозни ученици намират време да се задълбочат в детайлите и тълкуването на коментарите, в речниците и даже да си разширят репликите от оригиналните произведения.

Сценографията е до голяма степен съвместно дело на всички участници - на репетициите се правят и приемат най-подходящите и ефектни предложения. Баталните сцени се замислят от самите участници, които се упражняват във фехтовка с рапири, сценични ефекти и бой. Всяка сцена се отработва до най-малките детайли, което дава не само самоувереност за импровизиране и свобода на сценичното поведение, но и чувство на сигурност.

Музикалното оформление:
Пиесите се играят на фона на жива музика, изпълнявана от г-н Д. Дамянов. Умението му да импровизира, великолепната музикална памет и добронамереност го правят безценен съмишленик и музикален ръководител, умеещ да работи с актьорите по време на репетициите. Той допринесе за поставянето на танците в двете пиеси, когато се подбираха подходящи за епохата характерни мелодии и танци, както и с множеството съвети в хода на работата.

Художественото оформление:
Декорациите на Шекспировите пиеси бяха дело на г-н Илия Бояджиев, тогава учител по рисуване в СМГ. Като професионалист в тази област, той подпомогна съществено сценичното въздействие, създавайки представа за дълбочина, перспектива на тясната сцена и автентичност. Камината в дома на Мистър Скрудж от Дикенс беше нарисувана от колегата му Пенчо Симеонов. В архива на клуба се пазят също и ярки плакати и покани по дизайн на ученици допринесли за художественото оформление на представленията.

Костюмите:
Те имат своя история: от скромните лични притежания до смайващите одежди от гардеробите на Народния театър „Иван Вазов”, Националния театър за опера и балет и Музикалния театър както и автентичен реквизит - перуки, мустаци, хладно оръжие, от Киноцентъра. Щедрото съдействие на ръководствата на тези институции ще остане скъп спомен за всеки участник.

Каква е ползата от създаването на такива пиеси?
За един млад човек потапянето в света на Шекспир и Дикенс оставя трайни следи. От лингвистична гледна точка младежите повишават езиковата си култура, развиват умения за водене на диалог, поощряват се да работят с оригинален текст и речници, разкриват значението на редица фрази и изрази, влезнали в тъканта на езика на съвременния културен човек. От социална гледна точка участниците развиват комуникативни умения, способността да се организират, да работят в екип, да се изслушват, да отстъпват от позицията си когато е необходимо. Те разбират, че без умения за емпатия, вникване в сетивния свят на героя няма да може да си убедителен. Те се учат неволно да се съобразяват с индивидуалните особености един на друг и така задълбочават представите за себе си чрез изиграването на ролята и следенето на играта на другия. Атмосферата на доброжелателност и творческо сътрудничество допринася за удоволствието от играта на сцена. Наистина, без подкрепата на ръководството на СМГ, колегите, родителите и съучениците на участниците, идващи на репетициите и помагащи с каквото могат, тези представления не биха се осъществили.

И така ДОБРЕ ДОШЛИ В ТЕАТРАЛНИЯ КЛУБ! СЦЕНАТА Е ВАША!